Notícies del lloc

(Encara no s'han enviat notícies)

Cursos disponibles

Aquest és l'espai de trobada pel procés de difinició de l'EduCatBot 2018_2019

ROBOLOT TEAM és una associació sense ànim de lucre, coneguda principalment per la organització de l'esdeveniment ROBOLOT, conjunt d'activitats de robòtica didàctica , oberta a tot el territori i nivells.

Robolot Team també col·labora amb la difusió  del coneixement  adquirit al llarg dels anys entre el professorat ,  col·laborant de forma important amb les principals entitats de formació del professorat en l'àmbit científic -tecnològic com son ICE UdG, ICE UpC i  CESIRE, entre d'altres.

Enguany, complementem la formació feta pel propi Departament d'Ensenyament dins del pla STEMcat , organitzant cursos destinats a materialitzar de forma real diversos projectes STEM. La formació és gratuïta per als assistents i està inclosa dins del pla de formació del professorat. Inclou també , dins d'un limits , el material necessari per a la implementació  real dels projectes treballats.

EducaCont és un proyecto colaborativo nacido en el marco de la jornada de intercanvio de experiencias de Robolot 2018_SteamOlot a propuesta de Miguel Antoni Peña, científico investigador que nos lanza este reto a la vez que participa de forma activa.

Inicialmente un grupo de Institutos y centros escolares de casi todas la comunidades, en colaboración con otras entidades  trabajaran la propuesta inicial que una vez elaborada, abriirá al resto de la comunidad educativa.

Este espacio virtual esta dedicado a centralizar todos los recursos disponibles, incluidos los accesos a Google Drive, así como a poder disponer de herramientas auxiliares como el foro destinado a la comunicación entre los organizadores.