Notícies del lloc

(Encara no s'han enviat notícies)

Cursos disponibles

ROBOLOT TEAM és una associació sense ànim de lucre, coneguda principalment per la organització de l'esdeveniment ROBOLOT, conjunt d'activitats de robòtica didàctica , oberta a tot el territori i nivells.

Robolot Team també col·labora amb la difusió  del coneixement  adquirit al llarg dels anys entre el professorat ,  col·laborant de forma important amb les principals entitats de formació del professorat en l'àmbit científic -tecnològic com son ICE UdG, ICE UpC i  CESIRE, entre d'altres.

Enguany, complementem la formació feta pel propi Departament d'Ensenyament dins del pla STEMcat , organitzant cursos destinats a materialitzar de forma real diversos projectes STEM. La formació és gratuïta per als assistents i està inclosa dins del pla de formació del professorat. Inclou també , dins d'un limits , el material necessari per a la implementació  real dels projectes treballats.

Espai de coordinació estada Robòtica Faber